Teremtésvédelmi céljaink

Kategória: Teremtésvédelem
Megjelent: 2022. szeptember 26. hétfő

Teremtésvédelmi céljaink

 •        a fenntarthatóság és a fenntartható fejlődés megismerése,
 •         a takarékosságra való nevelés,
 •         a környezet, mint teremtett világ felfogása, megismerése és megszeretése,
 •        a tanulók környezettudatosságának kialakítása és elmélyítése,
 •         a természeti és épített környezet megismerése,
 •        az embernek, mint a teremtés részének védelme,
 •        az iskola környezetének megszépítése,
 •         az iskolai tiszta és higiénikus környezet fenntartása iránti igény kialakítása,
 •         egészséges életmódra nevelés,
 •         esztétikai nevelés,
 •         környezetünk védelmének jelentőségének megismerése.

 

Zöld böjt

Kategória: Teremtésvédelem
Megjelent: 2022. szeptember 26. hétfő

Mi a "zöld" böjt?

Szent Pál apostol az efezusbeliekhez írott levelében említi, hogy „Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van”. A hit megélését napjainkban az is jelenti, hogy a teremtett világgal és a Föld javaival felelősen bánunk és törekszünk az egyszerűbb, szolidárisabb életvitelre, a teremtésvédelem jegyében pedig felelősen döntünk az erőforrásainkról.

Az erkölcsi hanyatlás miatt a természettel szembeni bánásmódunk is megváltozott, a pazarlást és felélést fel kell váltania a takarékoskodásnak és a fenntarthatóságért folytatott küzdelemnek. Ennek jegyében iskolánkban buzdítjuk a diákokat, szülőket és tanárokat, hogy tartsanak „zöld” böjtöt. A „zöld” böjt alapjául Hortobágyi Cirill Pannonhalma bencés főapátja lelki türkét választottuk, amelyet öt pontban lehet megfogalmazni:

 1. Takarékoskodj az energiával!
 2. Tudatosan vásárolj!
 3. Tölts több időt a természetben!
 4. Táplálkozz egészségesen!
 5. Tekints magadra teremtményként, aki Isten vendége a földön!